Våre trenere

For oss er det viktig med kvalifiserte trenere som gir det beste tilbudet til våre utøvere. 

Trenerne kan ikke bare bare være gode teknisk men de må følge klubbens og judoens/jiu-jitsuens verdier.

Vi sender våre trenere på kurs, og tilstreber at alle trenere minimum skal ha trener 1 utdanning. 

I tillegg har vi interne trenersamlinger og individuell oppfølging av trenerne.

Se hvilke trenere som er aktive i klubben pr nå.