Politiattest

Hva er politiattest? 

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.  Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem skal ha politiattest?

I henhold til Norges Idrettsforbund sitt regelverk, må alle over 15 år som har ansvar- og tillitsforhold overfor mindreårige og/eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest. 

I NJJK vil dette omfatte alle med verv i klubben; styremedlemmer, trenere og lagledere. I tillegg gjelder det også utøvere (over 15 år) som bidrar som hjelpetrenere, samt foreldre som blir med på turer i Norge og utlandet. Man vil ikke kunne inneha verv i klubben uten at gyldig attest er levert. 

Hvor lenge varer politiattesten?

Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder gammel og må være uten merknad. Ny attest skal leveres inn hvert tredje år.

Politiattestansvarlig i NJJK

Politiattestansvarlig i klubben er Frøydis Folkvord: Froydis.folkvord@gmail.com eller mobil 41604043.

Vara: Jørn Terje Krekling

Jeg har verv i NJJK og er over 18 år, hvordan går jeg frem for å få politiattest?

  1.  Kontakt politiattestansvarlig (Frøydis Folkvord)  og be om en utfylt bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest (bekreftelseformalbm.pdf) , hvis du ikke allerede har fått det tilsendt. Mens du venter på svar les igjennom denne nettsiden: Politiattest (idrettsforbundet.no) .
  2. Søk politiattest her: https://attest.politi.no/ . PS. det er gratis.
  3. Når politiattesten er mottatt av søker selv, skal denne fremvises for politiattestansvarlig.  Selve attesten beholdes av søkeren.

Jeg har verv i NJJK og er mellom 15 og 18 år, hvordan går jeg frem for å få politiattest?

  1.  Kontakt politiattestansvarlig (Frøydis Folkvord)  og be om en utfylt bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest (bekreftelseformalbm.pdf)hvis du ikke allerede har fått det tilsendt. Mens du venter på svar les igjennom denne nettsiden: Politiattest (idrettsforbundet.no) .
  2.  Søk politiattest. For de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte.  Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, Søknaden finner du her: soknadbm.pdf (idrettsforbundet.no). Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø
  3. Når politiattesten er mottatt av søker selv, skal denne fremvises for politiattestansvarlig.  Selve attesten beholdes av søkeren.