Støtteordninger for medlemmet

ØKONOMI
FamilierabattEr det flere i samme familie (i samme husstand) medlem hos oss? Da betaler alle familiemedlemmene rabatterte priser (se priser her). 
Støtte til treningsavgift, 

Sliter du med å betale treningsavgiften, startkontingent på lavterskelarrangementer eller drakt? Ta kontakt med May Linn Hystad på e-post info@njjk.no eller på tlf 41440311. Klubben kan søke på deres vegne til bydelen for å få dekket noen av deres kostnader. Kriterie: Familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden sendes med samtykke fra foreldre/foresatte.

Støtte til drakt (nybegynner/standard drakt)
Støtte til startkontingent/egenandeler på lavterskel arrangementer
Goder for de med dugnadsverv

De med dugnadsverv i klubben (f.eks. trenere, styre, valgkomite, kontrollutvalg) vil få dekket kostnader til relevante kurs og møter etter avtale.


Medlemsrabatterse mer her: Rabatter og støtteordninger (njjk.no)
Turer og arrangementer NJJK arrangererNår NJJK arrangerer turer til konkurranser, treningsleire etc dekker NJJK en stor del av kostnaden og medlemmet betaler kun en egenandel. Klubben dekker ofte over 50% av kostnadene men dette avhenger av type tur og gjeldende økonomi i klubben.
Mulighet for å få økt støtte til turer og aktiviteter for ungdommer under 25 år ved å være trener/hjelpetrenerDet er mulig å søke om å få være trener/hjelpetrener. Det er ikke sikkert alle som ønsker får være trenere, da det baseres på antall søkere, behov, erfaring, egnethet og holdninger. Hvis man får muligheten til å være trener/hjelpetrener vil man få støtte beregnet etter en matrise basert på ulike faktorer. Man må ha vært trener/hjelpetrener fast et halvt år på dugnad før man får støtte (krav til brunt belte også)
Sportslig konsulent setter frist for søknad før hvert semester. Søknad trenere (njjk.no)
Ta kontakt vår sportslig konsulent hvis du lurer på noe: Ansatte (njjk.no)
Konkurranseutøver som vil satseSer du at økonomi er en utfordring for deg som ønsker å satse som konkurranseutøver? Ta kontakt med sportslig konsulent for en prat om muligheter: Ansatte (njjk.no)