Brasiliansk Jiu-Jitsu

Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) er en kampsport hvor grappling (bakkekamp) er i fokus. Målet er å oppnå en dominerende posisjon for å bruke leddlåser eller kvelninger, slik at motstanderen overgir seg ved å klappe ut.

BJJ har sin opprinnelse i Brasil tidlig på 1900-tallet, og ble utviklet fra Kodokan Judo av innflyttede japanske utøvere som Takeo Yano, Mitsuyo Maeda, Soshihiro Satake, and Isao Okano. Brasiliansk jiu-jitsu ble etterhvert en egen kampsport med egne regler og teknikkrepertoar.

BJJ baserer seg på prinsippet om at en mindre og svakere person skal kunne overvinne en større og sterkere motstander ved å bruke riktig teknikk, vektstangprinsipp og ved å benytte teknikker på bakken. 

Sparring, ofte kalt “rulling” I BJJ miljøet og realistisk teknikk-drilling er viktig for trening og utvikling for utøverne. 

BJJ kan betraktes som en kampsport, en idrett, en metode for fysisk fostring, en måte å bygge karakter på og en livsstil.


BJJ NJJK | Facebook