Knøttejudo

Knøttejudo er et aktivitetstilbud for barn i alderen 3 - 6 år.

Kurset går over 12 uker. Knøttejudokurs starter i januar og september hvert år. 

Neste oppstart vil være 5. september 2023. Kurset går på tirsdager, varer i 45 minutter.

I dette kurset vil det bli lagt vekt på å utvikle barnas:

  • grovmotorikk
  • konsentrasjonsevne
  • samhandling med jevnaldrende
  • evne til å ta korte instruksjoner fra voksne

Dette vil vi gjøre gjennom å legge til rette for aktiviteter som barna vil mestre.

Gymnastikk, enkle turnøvelser, lek, sang og innslag av enkle judoøvelser vil være hovedinnholdet i kurset.

NJJK legger stor vekt på sosialisering, samhandling, trivsel og hygge.

Ved stor pågang blir det opprettet venteliste til neste semester. Påmelding gjøres her

Velkommen til NJJK.