Pensum brun lapp og brunt belte (1. mon/1 kyu)

 • For å gradere seg til brunt belte må utøveren ha trent minimum 1,5 år to ganger i uken siden sist gradering.
 • Husk at her kreves det en del egentrening i tillegg til ordinær trening!
 • Utøveren må oppfylle følgende krav:
  • Deltatt eller vært støttepersonell til 3 stevner/treningssamlinger siden sist gradering.
  • Ha vært hjelpetrener/trener i klubben et halvt år på dugnad (dvs ikke betalt)

Kyu/Mon grad

For å gradere seg til kyu grad må utøver minimum fylle 13 år det året man graderer seg. For å delta i U15 i stevner trenger man ikke kunne shime-waza(kvelninger) og kansetsu-waza(armbend), i U18 og U21 må utøver kunne shimewasa (kvelninger) og kansetsu-waza(armebend). NJJK praktiserer med å gradere til kyu-grad fra det året utøver fyller 14 år.

Fallteknikker (ukemi)

Kastteknikker (Go Kyo no waza)

Disse teknikkene er til gult belte og man skal vise at man kan de enda bedre nå til brunt belte/lapp

Disse teknikkene er til oransje belte og man skal vise at man kan de enda bedre nå til brunt belte/lapp

Disse teknikkene er til grønn lapp/grønt belte og man skal vise at man kan de enda bedre nå til blått belte/lapp
Disse teknikkene er til blå lapp/blått belte og man skal vise at man kan de enda bedre nå til brunt belte/lapp
Nye teknikker til brun lapp/brunt belte

Bakketeknikker

Osaekomi-waza (holdegrep), alle holdegrepene skal vises til høyre og venstre med frigjøringer. Utøver skal kunne vise en variant av hvert holdegrep (kuzure).

I tillegg: 

 • 4 kombinasjoner (renraku-waza)
 • 4 kontringer/motkast (Kaeshi-waza)
 • 3 angrep dere Uke ligger på magen
 • 3 angrep der uke ligger på ryggen (tori mellom beina)
 • 2 angrep når tori ligger på ryggen (uke mellom beina)
 • 1 * Uke gjennomfører et mislykket angrep og tori utnytter dette.
 • Må kunne vise 3 fordypninger av favorittteknikk(Tokui-waza)
 • Må kunne vise 4 overganger fra Nage waza til Newaza
 • Må vise forståelse for enkle treningsprinsipper: Oppvarming, uttøyning, utholdenhetstrening, styrketrening.
 • Må kjenne til kampreglene
 • Utøver må kunne skape og utnytte situasjoner
 • at utøver har lært seg en del grunnleggende japanske ord, se ordliste.


Ekstra til kyu-grad (fra og med det året utøveren fyller 14 år)

Shime-waza (kvelninger) :

Kansetsu-waza (armbend):


Pensum til å skrive ut med tegninger (må være pålogget for å få tilgang til denne)