Pensum gult belte (5. mon/5 kyu)

 • For å gradere seg til gult belte må utøveren fylle minimum 7 år det året man graderer seg.
 • Tid fra hvitt til gult: minimum ½ år med minimum 1 trening i uken, helst 2.

Kyu/Mon grad

For å gradere seg til kyu grad må utøver minimum fylle 13 år det året man graderer seg.  For å delta i U15 i stevner trenger man ikke kunne shime-waza(kvelninger) og kansetsu-waza(armbend),  i U18 og U21 må utøver kunne shimewasa (kvelninger) og kansetsu-waza(armebend). NJJK praktiserer med å gradere til kyu-grad fra det året utøver fyller 14 år.

Fallteknikker (ukemi)

Kastteknikker (Go Kyo no waza)

Bakketeknikker

I tillegg: 

 • 1 snuing/vendingsteknikk og 1 frigjøring etter eget valg
 • Utøver må vise 2 forskjellige versjoner av overgang tachi-waza til ne-waza, for eksempel: kontrollert kast med påfølgende holdegrep, hvor uke gjennomfører frigjøring

Det skal legges vekt på: 

 • God ukemi
 • Å være en god uke
 • at utøver skal ha forståelse for at han/hun har ansvar for partnerens helse og trivsel
 • at utøver er disiplinert og fokusert på treningen
 • at utøver har lært seg en del grunnleggende japanske ord, se ordliste.


Ekstra til kyu-grad (fra og med det året utøveren fyller 14 år)

 • Shime-waza (kvelninger) : En kvelning
 • Kansetsu-waza (armbend): Et armbend


Pensum til å skrive ut med tegninger (må være pålogget for å få tilgang til denne)