Judoens historie

Judo har sitt utspring i stor grad fra jiujitsu (eller ju-jutsu) som trolig ble introdusert i Japan av kineserne, og senere videreutviklet av japanerne. Historisk materiale viser at teknikker beslektet med jiujitsu oppsto som en form for ubevæpnet kamp som hadde til hensikt å uskadeliggjøre eller til og med drepe en motstander. Det fantes mange forskjellige stilarter eller skoler, og de gamle jiujitsu mesterne gjorde alt de kunne for at deres lære ble almen kunnskap. De forskjellige lærerne lærte ofte bort sine teknikker til utvalgte elever under ed om at de måtte forbli hemmelige. Generelt kan man si at jiujitsu er en lære om angrep og forsvar, for det meste uten våpen, mot en bevæpnet eller ubevæpnet motstander. De kampteknikkene som ble utviklet gikk i hovedsak ut på å utnytte fiendens angrep til egen fordel.

Systematisk jiu-jitsutrening begynte ikke å ta form før på siste halvdel av 1500-tallet, og de forskjellig jiujitsu skolene oppsto i tidsrommet fra ca. 1600 og fram til begynnelsen av 1800-tallet. Det var hovedsakelig krigerklassen, samuraiene som trente jiujitsu og andre krigskunster. De var maktfaktorene bak de forskjellige småkongene i føydaltidens Japan. Da føydalsamfunnet i løpet av det 19. Århundret gikk i oppløsning mistet jiujitsu i stor grad sin posisjon. Grunnleggelsen av en sterk sentral regjering etter vestlig mønster betydde at den gamle krigerklassen totalt mistet sin innflytelse, mange skoler ble nedlagt, og de gamle krigskunstene sto faktisk en stund i fare for å dø ut.

Mens mange jiujitsu-lærere var bekymret for den manglende oppslutningen, var det en mann som i spesielle jiujitsu-teknikker så muligheten til å utvikle en sport. Han innså at tidene hadde forandret seg, og at det ikke lenger var behov for en krigs-kunst i tradisjonell forstand. Samtidig var det viktig at århundrers kunnskaper ikke gikk tapt. Jigoro Kano, som vi i dag kjenner som grunnleggeren av judo, startet skolen sin, Kodokan i Tokyo i 1882. Kano hadde studert under flere store jiujitsu-mestere. Nå fortsatte han å studere de forskjellige jiujitsu-skolenes egenart og styrke, og gjennom en periode på mange år bearbeidet og forbedret han teknikker og metoder, trakk det beste ut av hver skole. Og bygget etterhvert opp sitt eget system. Han ville opphøye og utvikle - til et ideal eller prinsipp - . Jigoro Kanos system fikk derfor navnet Kodokan Judo. Kano forandret eller fjernet farlige eller dårlige teknikker, og han beviste snart at judo var jiujitsu overlegen i konkurranser. Sporten ble raskt populær i Japan og ved begynnelsen av dette århundret spredte den seg videre til USA og Europa. Judoens utbredelse og popularitet har sen bare økt. I dag er judo vel etablert som olympisk idrett (fra 1964), og praktiseres av rundt 16 millioner mennesker verden over.

Judo som konkurranseform krever endel regler:

Poenget med judo er å få motstanderen i bakken. Her skiller judo seg fra boksing, taekwondo og andre kampsporter der målet er å slå motstanderen ut. Judo har for så vidt noe som kan minne om sistnevnte sporter: En kamp kan avgjøres på få sekunder! Hvis en utøver klarer et korrekt utført kast som legger motstanderen i bakken, vil dette som regel avgjøre en kamp umiddelbart. En seier tildeles også hvis motstanderen selv mener han har fått nok, og gir seg. Vanligvis konkurreres det i vektklasser med deltagerefra under 48 kg til over 100 kg.

En judokamp utkjempes av to deltagere. Poeng tildeles hvis man klarer å kaste motstanderen i matta, eller holde motstanderen fast på ryggen. Kasting bedømmes av tre dommeresom til enhver tid følger kampen, mens poeng fra holdetak avgjøres ettertid. Kamptid er ofte fire-fem minutter. Hvis ingen av utøverne har oppnådd et poeng i løpet av denne tiden, vinner den utøveren som har fått flest delpoeng underveis.

En vinner kan også utropes ved at en utøver begår diskvalifiserende feil. Feil idømmes hvis en utøver er for aggressiv eller dytter motstanderen ut av judomatta. Det er imidlertid lov å kaste en motstander ut av matta dersom den som kaster holder seg innenfor.


Les mer om judoens historie på IJF sine sider om judoens historie eller på Wikipedias side om Judo