Vi ønsker engasjerte foreldre!


Det er forventet at foreldre hjelper til på dugnader og når klubben trenger en hjelpende hånd. Klubben drives på frivillig basis av ildsjeler. Det er bare å sende en sms til 41440311 om du ønsker å hjelpe til og ikke har blitt spurt enda.


Vi ønsker i 2023 starte opp et prosjekt som gjør det enklere for foreldre å gjøre judoklubben et bedre sted for barna. Vi tenker at foreldrene kan bidra til å arrangere sosiale samlinger for barna og gjøre rammene rundt barnas treningshverdag bedre.

Vil du bidra? Klikk her.