Rent idrettslag

25. august 2023 var styret og trenere samlet for å gjennomføre Rent idrettslag. Vi hadde gode diskusjoner og ble mer bevisste rundt dette med antidoping. 

NJJK har nulltoleranse for ulovlige rusmidler


Vi skal sette i gang flere tiltak  for klubben i forbindelse med rent idrettslag og  har valgt å starte med disse 3: 

1. Henge opp Rent IL-plakat i lokalene

2. Ta standpunkt til bruk av treningssenter.

  • Idrettslaget har vedtatt at de skal kun inngå avtaler med treningssenter som er sertifisert som Rent Senter gjennom Antidoping Norge.

3. Alle som konkurrerer over 15 år må gjennomføre Ren utøver