Nytt ungdomsutvalg i NJJK

NJJK har startet et nytt ungdomsutvalg (Minimum 13år, Maximum 25 ). 

Her er de som er valgt til å sitte i utvalget fra høsten 2023: 

  • Sofia Larosi
  • Rikke Folkvord
  • Gabriel M. Nygaard
  • Ognjen Radosavljevic
  • Matej Micic


Veileder for ungdomsutvalget: May Linn

Leder og kontaktperson i ungdomsutvalget: Ognjen


Har du veldig lyst å sitte i ungdomsutvalget? - send inn skjemaet på denne siden.

Vi ser etter engasjerte ungdommer som ønsker å være med å skape gode aktiviteter for alle i klubben. Ungdomsutvalget vil få være med på å påvirke hvordan NJJK skal være.

Målet er økt ung medbestemmelse, ved at ungdommer er med å bestemme hvordan idretten, organiseringen og sosiale aktiviteter i idrettslaget utformes. Ungdomsutvalget setter i gang aktiviteter av ungdom, for ungdom.

Fordeler:

  • Få være med å bestemme hvordan det skal være i NJJK og hvilke aktiviteter som gjennomføres
  • Verdifulle erfaringer som kan brukes videre i livet
  • Attest som du kan bruke på din CV
  • Du vil få relevante kurs og workshops hos OIK helt gratis.
  • Møter andre hyggelig ungdommer som også ønsker å være med


Har du spørsmål ta kontakt med Ognjen (Tlf: 412818) eller May Linn (Tlf: 41440311)