PRISER

Man betaler kontingent + treningsavgift (iht. NIFs regler). 

Medlemskontingent betaler man pr kalenderår. 

I tillegg kommer det en treningsavgift man betaler pr semester (Det er 2 semestre i året: jan-jun og aug-des). Vi har i tillegg sommertrening som medlemmer ikke betaler noe ekstra for. 

Leverandør av medlemssystemet vi bruker tar administrasjonsgebyr pr betaling 


Medlemskontingent

Medlemskontingenten kr. 280,- (+adm. gebyr 20kr) pr kalenderår. 


Treningsavgifter (pr semester/halvår): 

*I tillegg til prisen under kommer et administrasjonsgebyr på 14kr til leverandør av medlemssystemet IdrettenOnline


Ordinær prisFamilierabatt
Knøttejudo 3-6 år1300 kr 1000 kr
Barn 6-12 år1400 kr1100kr
Ungdom/Junior/senior (fra det året du fyller 13 år eller mer)1650 kr1350 kr
Satsingsgruppe (inkluderer konkurranselisens, lisens treningsdagbok BESTR, noe profileringstøy, ekstra oppfølging)2300 kr2000 kr
Introduksjonskurs Jiu-Jitsu 650 kr650 kr
Introduksjonskurs judo på Lindeberg vår 2024500 kr

FORSIKRING

Treningsavgift er inkludert forsikring.


RABATTER

Er flere i samme familie(i samme husstand) medlem hos oss? Da betaler alle familiemedlemmene rabatterte priser (se over).

Faste trenere som ikke får betalt  og deres barn, styret og støttemedlemmer betaler kun medlemskontingent.


Sliter du med å betale treningsavgiften, startkontingent på arrangementer eller drakt?

Ta kontakt med May Linn Hystad på e-post info@njjk.no eller på tlf 41440311. Klubben kan søke på deres vegne til bydelen for å få dekket noen av deres kostnader.

Kriterie: Familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden sendes med samtykke fra foreldre/foresatte.


Satsingsgruppe

Satsingsgruppen er de som ønsker å satse mer på konkurransejudo og følgende er inkludert når man er medlem av satsingsgruppen:
- Konkurrranselisens
- Noe profileringstøy
- Blir invitert til utenlandsturer på høyere nivå som f.eks. Danish Open, Baltic Sea etc.. der klubben støtter med omtrent 50% av utgiftene
- Utviklingssamtale med NJJKs sportsapparat der man setter opp mål og planer for å nå målene
- Ekstra oppfølging av NJJKs sportsapparat iht til planene