PRISER

Man betaler kontingent + treningsavgift (iht. NIFs regler). 

Medlemskontingent betaler man pr kalenderår. 

I tillegg kommer det en treningsavgift man betaler pr semester (Det er 2 semestre i året: jan-jun og aug-des). Vi har i tillegg sommertrening som medlemmer ikke betaler noe ekstra for. 

Leverandør av medlemssystemet vi bruker tar administrasjonsgebyr pr betaling 


Medlemskontingent

Medlemskontingenten kr. 280,- (+adm. gebyr 20kr) pr kalenderår. 


Treningsavgifter (pr semester/halvår): 

*I tillegg til prisen under kommer et administrasjonsgebyr på 14kr til leverandør av medlemssystemet IdrettenOnline


Ordinær prisFamilierabatt
Knøttejudo 3-6 år1300 kr 1000 kr
Barn 6-12 år1400 kr1100kr
Ungdom/Junior/senior (fra det året du fyller 13 år eller mer)1650 kr1350 kr
Satsingsgruppe (inkluderer konkurranselisens, noe profileringstøy, ekstra oppfølging)2300 kr2000 kr
Introduksjonskurs Jiu-Jitsu 650 kr650 krFORSIKRING

Treningsavgift er inkludert forsikring.


RABATTER

Er flere i samme familie(i samme husstand) medlem hos oss? Da betaler alle familiemedlemmene rabatterte priser (se over).

Faste trenere og deres barn, styret og støttemedlemmer betaler kun medlemskontingent.


Sliter du med å betale treningsavgiften, startkontingent på arrangementer eller drakt?

Ta kontakt med May Linn Hystad på e-post info@njjk.no eller på tlf 41440311. Klubben kan søke på deres vegne til bydelen for å få dekket noen av deres kostnader.

Kriterie: Familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden sendes med samtykke fra foreldre/foresatte.


Satsingsgruppe

Satsingsgruppen er de som ønsker å satse mer på konkurransejudo og følgende er inkludert når man er medlem av satsingsgruppen:
- Konkurrranselisens
- Noe profileringstøy
- Blir invitert til utenlandsturer på høyere nivå som f.eks. Danish Open, Baltic Sea etc.. der klubben støtter med omtrent 50% av utgiftene
- Utviklingssamtale med NJJKs sportsapparat der man setter opp mål og planer for å nå målene
- Ekstra oppfølging av NJJKs sportsapparat iht til planene