Pensum oransje lapp og oransje belte(4. mon/4 kyu)

 • For å gradere seg til oransje belte må utøveren fylle minimum 8 år det året man graderer seg.
 • I NJJK er det vanlig at utøvere graderer seg til gult belte med oransje tøylapp (halvgradering) før han/hun kan gradere seg til oransje belte.
 • Tid mon-grad (8-13år): Fra gult til gult med oransje tøylapp: minimum ½ år med to treninger pr uke.  Fra gult med oransje tøylapp til oransje belte: minimum ½ år med to treninger pr uke. Dvs at det tar minimum 1 år fra gult til oransje belte.
 • Tid kyu-grad: minimum ½ år med to treninger pr uke.  

Kyu/Mon grad

For å gradere seg til kyu grad må utøver minimum fylle 13 år det året man graderer seg. For å delta i U15 i stevner trenger man ikke kunne shime-waza(kvelninger) og kansetsu-waza(armbend), i U18 og U21 må utøver kunne shimewasa (kvelninger) og kansetsu-waza(armebend). NJJK praktiserer med å gradere til kyu-grad fra det året utøver fyller 14 år.

Fallteknikker (ukemi)

Kastteknikker (Go Kyo no waza)

Disse teknikkene er til gult belte og man skal vise at man kan de enda bedre nå til oransje belte/lapp: 

Nye teknikker til oransje lapp/oransje belte:

Bakketeknikker


I tillegg: 

 • 1 kombinasjon (renraku-waza)
 • 1 kontring (Kaeshi-waza)
 • 1 angrep dere Uke ligger på magen
 • 1 angrep der uke ligger på ryggen (tori mellom bena)
 • Utøver må vise 2 forskjellige versjoner av overgang tachi-waza til ne-waza, for eksempel: kontrollert kast med påfølgende holdegrep, hvor uke gjennomfører frigjøring

Det skal legges vekt på: 

 • God ukemi
 • Å være en god uke
 • at utøver skal ha forståelse for at han/hun har ansvar for partnerens helse og trivsel
 • at utøver er disiplinert og fokusert på treningen
 • at utøver har lært seg en del grunnleggende japanske ord, se ordliste.


Ekstra til kyu-grad (fra og med det året utøveren fyller 14 år)

Shime-waza (kvelninger) :

Kansetsu-waza (armbend):

Pensum til å skrive ut med tegninger (må være pålogget for å få tilgang til denne)