Pensum blå lapp og blått belte (2. mon/2 kyu)

 • For å gradere seg til blått belte må utøveren ha trent minimum 1,5 år to ganger i uken siden sist gradering.
 • Husk at her kreves det en del egentrening i tillegg til ordinær trening!
 • Utøveren må oppfylle et av følgende krav:
  • Deltatt eller vært støttepersonell til 1 stevne og 1 treningssamling siden sist gradering
  • Deltatt på to stevner siden sist gradering.

Kyu/Mon grad

For å gradere seg til kyu grad må utøver minimum fylle 13 år det året man graderer seg. For å delta i U15 i stevner trenger man ikke kunne shime-waza(kvelninger) og kansetsu-waza(armbend), i U18 og U21 må utøver kunne shimewasa (kvelninger) og kansetsu-waza(armebend). NJJK praktiserer med å gradere til kyu-grad fra det året utøver fyller 14 år.

Fallteknikker (ukemi)

Kastteknikker (Go Kyo no waza)

Disse teknikkene er til gult belte og man skal vise at man kan de enda bedre nå til blått belte/lapp

Disse teknikkene er til oransje belte og man skal vise at man kan de enda bedre nå til blått belte/lapp

Disse teknikkene er til grønn lapp/grønt belte og man skal vise at man kan de enda bedre nå til blått belte/lapp
Nye teknikker til blått belte/lapp

Bakketeknikker

I tillegg: 

 • 3 kombinasjoner (renraku-waza)
 • 3 kontringer/motkast (Kaeshi-waza)
 • 3 angrep dere Uke ligger på magen
 • 2 angrep der uke ligger på ryggen (tori mellom bena)
 • 1 * Uke gjennomfører et mislykket angrep og tori utnytter dette.
 • Må kunne vise to fordypninger av favorittteknikk(Tokui-waza)
 • Må kunne vise 3 overganger fra Nage waza til Newaza
 • Må vise forståelse for enkle treningsprinsipper: Oppvarming, uttøyning, utholdenhetstrening, styrketrening.
 • Må kjenne til kampreglene
 • Utøver må kunne skape og utnytte situasjoner
 • at utøver har lært seg en del grunnleggende japanske ord, se ordliste.


Ekstra til kyu-grad (fra og med det året utøveren fyller 14 år)

Shime-waza (kvelninger) :

Kansetsu-waza (armbend):


Pensum til å skrive ut med tegninger (må være pålogget for å få tilgang til denne)