NJJKs retningslinjer alkohol

Nesten 1 av 10 barn har en forelder som sliter med alkohol, og sjeldent vet man hvem disse barna er. Da er det ikke alltid tryggest på hjemmebane. Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være. Vi som klubb har tatt et tydelig standpunkt med tanke på alkohol. Vi har laget en alkoholpolicy som gjelder alle involverte- både ledere, trenere, foreldre/foresatte og utøver:  

  • Ingen skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar. Her er det nulltoleranse.
  • Vi skal fremstå som gode forbilder og det skal ikke nytes alkohol sammen med utøvere under 18 år.