Spørsmål om frivillighet

Hvem kan bli frivillig?

Alle! Det eneste er at du må ha litt tid til overs og ha lyst til å bruke denne tiden til å gjøre noe for andre.


Hvor mye tid må jeg bruke som frivillig?

Det bestemmer du selv. Du kan bruke så mye tid som du er villig til å avse. Du kan få gjøre mer etter hvert hvis du liker det, og du kan trappe ned når du trenger det.


Hvor lenge må jeg være frivillig?

Så lenge du selv vil og har glede av det. Noen frivillige gjør én oppgave én kveld, noen kanskje et skoleår, og andre igjen blir bitt av basillen og bruker år etter år.


Hvor og når skal man gjøre innsatsen som frivillig?

Det varierer. Noen oppgaver kan du gjøre hjemmefra og når du måtte ha tid og lyst. Andre oppgaver er knyttet til aktiviteter, og da må man være der når det skjer.


Må jeg jobbe alene med oppgavene?

Dette kan også tilpasses. Noen oppgaver er slike man kan sitte med på egenhånd og hjemme, om man ønsker det. Andre oppgaver kan gjøres sammen med andre, og noen må gjøres sammen med andre. Ofte er det fellesskapet med andre som gjør frivillig innsats til en hyggelig opplevelse og en berikelse.


Får man betalt som frivillig?

Nei, i utgangspunktet ikke i form av penger. For noen oppgaver er det slik at man får fritak for treningsavgifter for egne barn hvis man stiller som trener. Vi har etter hvert skaffet penger til å betale ungdomstrenerne i form av økt støtte til aktiviteter, men vi forventer samtidig at de som får denne sjansen, også bidra med ubetalt innsats for klubben.


Hva får jeg igjen for å være frivillig?

Føle at man bidrar positivt til samfunnet. Gode opplevelser og hyggelig fellesskap rundt oppgaver. Erfaring med nye oppgaver og utfordringer. Ved ansvar over tid kan du få attest fra klubben på innsatsen du har gjort. Referanser til jobbsøknader, for eksempel.


Hva må jeg kunne for å være frivillig?

Frivillighet tar utgangspunkt i at du får gjøre noe du behersker og har lyst til.  Det trengs ingen utdannelse eller papirer på kvalifikasjoner. Du kan få bruke evnene du har, samtidig som du kan få prøve på nye utfordringer.


Er det noen opplæring for de frivillige?

Du lærer mens du driver på og med veiledning fra erfarne ledere i klubben.


Hvordan kan jeg bli frivillig i NJJK?

Da kan du fylle inn opplysninger nedenfor og sende inn skjemaet. Eller send en sms til 41440311 og skriv hvem du er og hva du kan tenke deg å bidra med.