Retningslinjer påmelding til og betaling for aktiviteter

  • For at ingen skal føle seg utenfor på tur dekker egenandel alle nødvendige utgifter på tur: Deltakeravgift, overnatting, transport, lagleder og nødvendig mat.
  • Har man gjeld til klubben over 5000kr vil man ikke bli påmeldt aktiviteter via klubben før gjelden er betalt.
  • Medlemskontingenten må være betalt for å kunne delta på klubbens aktiviteter
  • Har du ikke meldt deg på innen fristen NJJK har satt men ønsker å delta allikevel? 
    • Da må man regne med å måtte ordne alt selv (påmelding, overnatting, transport etc..). 
    • Ved å melde seg på innen fristen vil man også ofte få klubbstøtte og kun betale egenandel. Denne klubbstøtten går man da glipp av (med mindre det står noe annet på arrangementet på njjk.no)
  • Følg med på njjk.no. Alle arrangementer vil bli annonsert der med informasjon om påmelding. Man må selv følge med på nettsiden og passe på påmeldingsfristene.  Stort sett vil det i tillegg bli sendt ut e-post. Noen ganger har e-post kommet i søppelposten til mottaker så følg med på njjk.no.