Nøkkelskjema

Søknad om nøkkel

Hvem får nøkkel?

For å få nøkkel må du være over 18 år og ha et verv som tilsier at du trenger nøkkel. Man kan dessverre ikke få nøkkel kun basert på egentrening.

Ansvar, regler og oppgaver for den med nøkkel: 

  • Ønsker du låne ut din nøkkel må du få godkjennelse av leder/nestleder i forkant (send sms).
  • Når du går fra lokalet har du som ansvar å passe på at det alltid er noen igjen med nøkkel.

Når du låser opp:

  • Gå igjennom sjekkelisten (kun punkter med "Førstevakt") i orra (http://30.airapp.no/). Brukernavn og passord for du av leder/nestleder.

 Når du låser og forlater lokalet:

  • Gå igjennom sjekkliste i orra (kun punkter med "Sistevakt").
  • Sjekk at det ikke er noen igjen i lokalet.