NJJK som Nabolagsklubb


Som Nabolagsklubb har Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb sagt seg villig til å jobbe for at alle barn og unge har muligheten til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelse skal ikke begrenses av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige ferdigheter. Idrettslagets virksomhet skal understøtte frivilligheten i lokalmiljøet

Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb  skal arbeide med disse innsatsområdene i programmet (med mest fokus på de 5 første):

 • Inkludering
 • Kompetanse
 • Frivillighet og dugnad
 • Ungdomssatsning
 • Klubbhåndbok


 • Samarbeid skole
 • Samarbeid bydel
 • Paraidrett
 • Folkehelse

Kjennetegn ved en nabolagsklubb:

 • Idrettslaget har en visjon, verdier og tydelige planer for aktiviteten
 • Idrettslaget har konkrete tiltak for å rekruttere flere fra lokalmiljøet
 • De tillitsvalgte har kompetanse i tråd med sine oppgaver

Dere kan lese mer om nabolagsklubb her: Nabolagsklubb (idrettsforbundet.no)