Innkalling til årsmøte NJJK

Innkalling til årsmøte NJJK


Tid


Sted

Vis kart

Styret innkaller herved til årsmøte i NJJK.

Årsmøtet avholdes mandag den 28. februar kl. 19:30. 

Registrer deg til møte allerede nå så vet vi ca hvor mange som kommer.


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. februar til may.linn.hystad@njjk.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.


Foreldre må gjerne også møte! Man vil få et interessant innblikk i klubbens drift. 


Valgkomiteen jobber i disse dager med innstillingen til nytt styre. Ta gjerne kontakt med komiteens leder Birger Aune birger.aune@njjk.no


Se ellers NJJKs lover


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretKommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.