Årsmøte NJJK 2023

Årsmøte NJJK 2023


Tid


Styret innkaller herved til årsmøte i NJJK.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 28. februar kl. 19:30.  Sted: På nett, lenke blir tilsendt de påmeldte

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. februar tilmay.linn.hystad@njjk.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.

Foreldre må gjerne også møte! Man vil få et interessant innblikk i klubbens drift. 

Valgkomiteen jobber i disse dager med innstillingen til nytt styre. Ta gjerne kontakt med komiteens leder Birger Aunebirger.aune@njjk.no

Se ellers NJJKs lover

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.