Visjon

Sammen sloss vi for å få ut det beste i alle!

For oss betyr det at vi:

  • sammen skaper et godt klubbmiljø slik at alle føler seg velkommen og opplever personlig utvikling – uansett nivå
  • tilrettelegger for våre medlemmer og tillitsvalgte for at de skal kunne gjøre den beste jobben for klubben
  • har kompetente trenere som sørger for at vi sloss i trygge omgivelser


Verdier

Inkluderende

Utviklende

Respekterende

Med det mener vi at det skal være rom for alle i klubben – uansett bakgrunn og forutsetninger. Alle er like mye verdt uansett ferdighetsnivå eller rolle. Vi skal være tydelig slik at likeverd og samhold står i fokus.Med det mener vi at det skal være kvalitet i alle ledd. Vi skal ha kompetente trenere som ser utøverens behov og samarbeider om å nå målet. Organisasjonsarbeidet skal preges av målrettet arbeid og motivere til felles innsats for at alle skal føle utvikling

Med det mener vi at vi opptrer høflig og tar vare på hverandre. Vi respekterer hverandre og deltar på en engasjerende måte. Vi følger klubbens regler.Virksomhetside

Vi tilbyr et trygt fellesskap og personlig utvikling. For store og små, gjennom kvalitet på alle våre aktiviteter. Vi har plass til utøvere på alle nivåer og skaper en sosial arena for fysisk aktivitet.