Saksliste til årsmøtet

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 5. Feb 2004


1. Konstituering


 • Registrering av de fremmøtte


 • Godkjenning av innkallingen


 • Godkjenning av sakslisten


 • Godkjenning av forretningsorden


 • Valg av dirigent – Styrets innstilling: Stian Jespersen


 • Valg av referent – Styrets innstilling: Arne Ivar Hansen og May Linn Hystad


 • Valg av 2 medlemmer til å til å undertegne protokollen


 • Valg av tellekorps  2. Behandle styrets årsberetning


 • Komiteenes arbeide og resultater


 • Medlemsstatistikk


 • Graderinger og resultater


 • Styrets og komiteenes sammensetning  3. Behandle regnskap


 • Resultatregnskap for 2003


 • Balanse pr. 31.12.03


 • Revisors rapport  4. Innkomne forslag – Ikke lovsaker


  Ingen forslag.  5. Innkomne forslag – Lovsaker


  Styret foreslår å endre: §7, pkt. c til: "1 revisor" og §7, pkt. e til: "Valgkomité med leder, 2 medlemmer"  6. Fastsette kontingent


  Styret foreslår å opprettholde gjeldende kontigent.  7. Vedta budsjett for 2004  8. Valg


  Leder


  Nestleder


  Styremedlemmer


  Revisor


  Valgkomite


  Henrik Lundhs Minnefondskomite (ett nytt medlem)  9. Eventuelt  10. Avslutning


 • Kommentarer

  Logg inn for å skrive en kommentar.