Utøverstipend 2004

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 23. Aug 2004

Dette er et nytt tilbud fra høstsemesteret 2004. Alle judoutøvere i NJJK kan i forkant av hvert semester søke om støtte for deltagelse i stevner og andre arrangementer.Årsaken for denne ordningen er utøveres ønske om mer oversikt over støtte fra klubben tidlig i semesteret. Dessuten vil det gi Idrettslig ansvarlig en enklere oppgave å balansere budsjettet sitt.Fristen for å lever søknaden settes til 14 dager etter semesterstart (dersom ikke annet er opplyst). Alle som ønsker støtte må levere skriftlig søknad til Idrettslig ansvarlig eller hovedtrener innen fristen. Søknaden kan også sendes elektronisk til judo@njjk.no.I menyen (til venstre) er det laget et eget punkt om denne saken: Utøverstipend. Der kan man laste ned mer info, og et skjema som kan benyttes som mal for søknaden.Søknad om økonomisk støtte vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle basert på (i prioritert rekkefølge):


- Planlagte aktiviteter inneværende semester (utøvere med mange deltagelser og høye totale kostnader prioriteres*)


- Treningsinnsats forrige semester (80% treningsdeltagelse må dokumenteres)


- Innsats for klubben (trener, arrangør, styreverv etc.)


- Deltagelse (antall stevner/arrangementer) og resultater forrige semester.*Utøvere som bare skal delta på lokale stevner (innenfor Sone Øst) vil mest sannsynlig ikke få noe støtte.Merk følgende kriterier:


- Aldersgrense: Fyller 13 inneværende kalenderår.


- Søknaden MÅ leveres innen fristen (14 dager etter semesterstart)


- Medlemsavgift, forsikring og treningsavgift MÅ være betalt


- Utøveren må ha vært på 80 % prosent av treningene


- Fravær må dokumenteres (Søknaden vurderes særskilt, utøvere under 16 år må legge ved skriftlig melding fra forldre/foresatte, eldre utøvere må ha meldt fra til sin trener ved fravær)Ved spørsmål, kontakt:


Andre Sunde Nilsen, Idrettslig ansvarlig


Telefon: 917 69 235


Email: judo@njjk.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.