Knøttejudo - en suksess!

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 2. Des 2004

Stian Jespersen


Stian er utdannet barnevernpedagog


og har trener-1 utdanning.


Han har selv trent judo i 20 år.

Kurset har hatt hele 17 deltagere, og en varighet på 10 uker. Leksjonene har vart i 45 minutter.NJJK har gjennomført kurset som et pilot-prosjekt, men har etter evaluering sett at det var så vellykket at man har bestemt seg for å la dette være et permanent tilbud for barn i denne aldersgruppen.Kurset har hatt fokus på å utvikle barnas grovmotorikk, deres evne til å konsentrere seg, samhandling med jevnaldrende samt evne til å ta korte instruksjoner fra voksne.Dette har vi gjort gjennom å legge til rette for aktiviteter som barna, innenfor nevnte aldersgruppe, vil mestre. Når dette er sagt, så er det viktig at man har en grunnlegende kompetanse om barns utvikling og fungering i denne aldersgruppen. Deres utviklingspsykologiske ståsted, deres motoriske fungering, evne til samhandling etc.Gymnastikk, enkle turnøvelser, lek, sang og innslag av helt ufarlige og enkle judoøvelser har vært hovedinnholdet i kurset. Det har blitt lagt stor vekt på sosialisering, samhandling, trivsel og hygge for alle som har deltatt. Både foreldre og søsken har blitt invitert med ut på matta. Ved nye og vanskelige øvelser har instruktør veiledet foreldrene i hvordan de kan vise barna øvelsen, på den måten blir det tryggere for barna og bli instruert, og man oppnår en fin samhandlingssetting for mor/far og barnet. Dette er en viktig faktor for mestringsfølelse, som igjen bidrar til en trygghet som må til for å oppleve trivsel.Foruten om fallteknikk har det ikke blitt instruert i tachi-waza.NJJK har ved dette prosjektet erfart at det er fult mulig å rekruttere barn i denne aldergruppen, så lenge leksjonsopplegget står i stil til pris og innhold så er det mulig å nå en aldersgruppe vi tidligere ikke har kunnet gi et tilbud. Det som er viktig å nevne er at det settes tilstrekkelig trenerkrefter inn i opplegget, og at dette er trenere med kompetanse og erfaring mot denne aldersgruppen.Hvis det er spørsmål knyttet til dette prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt med NJJK.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.