Utøverstipend judoaktiviteter høsten 2005

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 19. Sep 2005

Dette var et nytt tilbud fra høstsemesteret 2004, og som videreføres nå høsten 2005.Fristen for å levere søknaden settes til 1/10-2005.Alle som ønsker støtte må levere skriftlig søknad til Idrettslig ansvarlig (Jørn Terje eller May Linn) innen fristen. Søknaden kan også sendes elektronisk til judo@njjk.no.Vi minner på at fra våren 2006 krever vi treningsdagbok fra semesteret før. De som vil ha støtte i 2006 må derfor skrive treningsdagbok høsten 2005.Ved spørsmål, kontakt:


Email: judo@njjk.no


Jørn Terje Krekling, Tlf: 91831715


May Linn Hystad, Tlf: 41440311Utøverstipend


Dette var et nytt tilbud fra høstsemesteret 2004. Alle judoutøvere i NJJK kan i forkant av hvert semester søke om støtte for deltagelse i stevner og andre arrangementer.Årsaken for denne ordningen er utøveres ønske om mer oversikt over støtte fra klubben tidlig i semesteret. Dessuten vil det gi Idrettslig ansvarlig en enklere oppgave å balansere budsjettet sitt.Fristen for å levere søknaden settes til 14 dager etter semesterstart (dersom ikke annet er opplyst). Alle som ønsker støtte må levere skriftlig søknad til Idrettslig ansvarlig eller hovedtrener innen fristen.Søknaden kan også sendes elektronisk til judo@njjk.no.Søkere kan bruke følgende skjema som mal for søknad: web_soknad_skjema_2005For hvert arrangement skal det settes opp budsjett, bruk følgende skjema: web_soknad_skjema2_2005Søknad om økonomisk støtte vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle basert på (i prioritert rekkefølge):


- Planlagte aktiviteter inneværende semester (utøvere med mange deltagelser og høye totale kostnader prioriteres*)


- Treningsinnsats forrige semester (80% treningsdeltagelse må dokumenteres)


- Innsats for klubben (trener, arrangør, styreverv etc.)


- Deltagelse (antall stevner/arrangementer) og resultater forrige semester.*Utøvere som bare skal delta på lokale stevner (innenfor Sone Øst) vil mest sannsynlig ikke få noe støtte.Merk følgende kriterier:


- Aldersgrense: Fyller 13 inneværende kalenderår.


- Søknaden MÅ leveres innen fristen (14 dager etter semesterstart eller annnen oppgitt dato)


- Medlemsavgift, forsikring og treningsavgift MÅ være betalt


- Utøveren må ha vært på 80 % prosent av treningene. Hvis utøver har vært på mindre enn 80% av treningene pga av gyldig grunn må dette dokumenteres.Ved spørsmål, kontakt:


Email: judo@njjk.no


Jørn Terje Krekling, Tlf: 91831715


May Linn Hystad, Tlf: 41440311Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.