Info: Saksliste til årsmøtet

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 7. Feb 2006

1. Konstituering


- Registrering av de fremmøtte


- Godkjenning av innkallingen


- Godkjenning av sakslisten


- Godkjenning av forretningsorden


- Valg av dirigent – Styrets innstilling: Andreas Strand


- Valg av referent – Styrets innstilling: Arne Ivar Hansen og May Linn Hystad


- Valg av 2 medlemmer til å til å undertegne protokollen


- Valg av tellekorps2. Behandle styrets årsberetning


- Komiteenes arbeide og resultater


- Medlemsstatistikk


- Styrets og komiteenes sammensetning3. Behandle regnskap


- Resultatregnskap for 2005


- Balanse pr. 31.12.05


- Revisors rapport4. Innkomne forslag – Ikke lovsaker


Styret foreslår en praksisendring fra neste årsmøte. Instilling til valgkomiteen gjøres av styret, og ikke valgkomiteen som sedvane har vært. Årsaken er for å gjøre praksisen mer i tråd med NIFs lovverk.5. Innkomne forslag – Lovsaker


Ingen innkomne forslag.6. Fastsette kontingent


Styrets forslag til kontingent: 250,- per år.7. Vedta budsjett for 20058. Valg


Følgende er innstilt;Styret:


Leder - May Linn Hystad


Nestleder - Morten Kompen


Styremedlem - Arne Ivar Hansen


Styremedlem - Kristoffer Halmøy


Styremedlem - Helge Johansen


Styremedlem - Alex ZografosValgkomite:


Leder - Stian Jespersen


Medlem - Randi Hoel


Medlem - Jørn Yngve Walmestad


Varamedlem - Jørgen MolandKomité for Henrik Lundhs Minnefond:


Leder - Morten Kompen


Medlem - Jørn Terje Krekling


Medlem - Erik Haugen


Varamedlem - Dag HodneRevisorer:


Revisor - Terje Lund


Revisor - Andre SUnde Nilsen9. Eventuelt10. AvslutningKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.