Kristoffer på Klubbutviklings-seminar i helgen

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 30. Aug 2006

Originalt skrevet av: Kristoffer Halmøy

NJJK søker stadig fremover, og prøver å heve kompetansenivået i klubben.


Som en del av dette deltok Kristoffer på et klubbutviklingskurs sist lørdag:Sammendrag av kurset


- Intro


Dette er et kurs med støtte fra NIF, men hovedsakelig drevet frem av Adecco og særidrettene som har samarbeidet og laget dette.


- Ice-breaker aktiviteter


- Lunsj


- Klubbens formkurve


settes opp sammen med deltakerne etter bedømming av gitte områder; aktiviteter, medlemmer, kultur, barn/unge, kompetanse, org/ledelse, info/komm.


- AGURK-metoden. Det jobbes videre med de punktene som scorer dårlig.


- Lage tiltaksplan, skal være veldig konkret, og med ansvarspersoner (som er tilstede på møtet).Kurset besto stort sett av metoder for å kjøre dette i klubb.


Det var også en del meningsutvekslinger fra erfarne som har kjørt lignende kurs (fremtidskvelder) i klubber for krets/særforbund tidligere.Det ble drøftet/forklart en del om Ledelse 1-4 som flere hadde fått med seg at skulle kjøres. Kursleder forklarte forskjellene slik;


Dette kurset er organisasjonsutvikling. Ledelse 1-4 er lederutvikling. Ledelse inneholder nok også noe om klubbveiledning, og det er ikke nødvendigvis det samme som det læres om i dette kurset. Kursleder var i dialog med Ledelse-kursholder om å kjøre samme opplegg. Dette var ikke avklart.Disse kursene som klubbveilederne skal holde skal i utgangspunktet være gratis for klubbene. Særforbundet skal ta regningen, men kan søke om midler (særforbundene skal få info om dette). Klubbveilederne som utdannes er i stor grad tilknyttet særforbundene, men utdanningen er idrettsuavhengig, Kursleder så for seg utveksling av veiledere på tvers av grenene.Premissene før et kurs er viktige;


Vi skal IKKE lære medlemmene om den jobben de skal gjøre. Vi skal få opp engasjementet, og bruke ressurspersonene.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.