Styrets arbeide - referat fra de to siste styremøter

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 13. Nov 2006

Originalt skrevet av: May Linn Hystad

Klubbutvikling


Styret i NJJK har investert i å utdanne to personer i coaching/veiledning av idrettsklubber.


Stian Jespersen er en av disse og skal veilede klubben i et 20 timers kurs fordelt over 5 moduler. Styret er veldig positive til dette og ønsker at dette skal få oss i en enda mer positiv retning.


Fakta:


- De som er med på dette kurset kan få dette godkjent som en del av videre leder/coaching utdannelse.


- Kurset er ment for å styrke klubbens drift, utvikling og organisasjonskompetanse ved at alle med verv og aktuelle ressurspersoner skal delta i utdanningen.Utdanningen kjøres i tett faglig og økonomisk samarbeid med NIH og 29 sær-forbund, bl.a. kampsportsforbundet og judoforbundet.


- NJJK har vært så heldige i å få være en av de klubbene som får dette gratis som en del av studiet til Stian J.


- Totalt 20 timer med kurs og veiledning fordelt på to kvelder og en helgesamling


- Ansvarlig for gjennomføringen av kurset er vår egen Stian Jespersen. Stian er pedagog, veileder og har leder- og organisasjonsutdanning. Stian går for tiden på Coaching- og ledelsesutdanning på Norges Idrettshøgskole.


- Tema i disse 20 timene vil være:


1. ”Hurra jeg har blitt leder”


2. ”Medlemmet i sentrum”


3. ”Klubbutvikling”


4. ”Organisasjonsforståelse”


5. ”Verdibasert ledelse”


Dette er en prosess som ressurspersoner og alle med verv burde være med på (i hvert fall deler av prosessen) for at vi skal få et optimalt utbytte. Vi kommer til å inkludere mange i denne prosessen - også ungd/jun, gamle rever og flere jenter. Dato for første kveld: onsdag 29. november.Judo for svaksynte


Vi er nå godt i gang med integrering av svaksynte på de vanlige partiene. I første omgang er det 4 svaksynte medlemmer som har startet på det vanlige videregående partiet for barn/ungdom. Det er alltid 1-2 trenere ekstra som skal gi disse nødvendig oppmerksomhet. Det har gått bra.Rom i dojo 2 bak den gule døren


Vi har ryddet dette rom og er i gang med innredningen. Dette rommet skal på sikt brukes til utstyrsrom for Jiu-Jitsu og Ju Jutsu. I første omgang tar Jiu-jitsu og vedlikeholdsansvarlig(Helge) dette rommet i bruk. Egne nøkler. Ju Jutsu partiet har sitt utstyr så lenge det er plass til dette, på shoprommet.Rekruttering av nye medlemmer


Vi har totalt sett fått veldig mange nye medlemmer denne sesongen. Blant annet 40 nye barn på knøttejudopartiet. Rekrutteringen har derfor gått bedre denne gangen. Vi vurderer kontinuerlig rekrutteringstiltak så vi er åpne for forslag fra medlemmene (putt i den grønne postkassen eller send en e-post til leder og/eller rekrutteringsansvarlig). I tillegg til de vanlige partiene har vi hatt et ekstra parti – selvforsvarskurset. Det kan også se ut som om vi får et ekstra parti til - en gjeng fotballgutter som skal få et spesialtilpasset kurs.Vedlikehold


Vi har hatt mye kontakt med Kultur og idrett og Undervisningsbygg den siste tiden. Ventilasjonsanlegget i Dojo 2 er for tiden ute av funksjon og vi venter på at Undervisningsbygg skal fikse dette for oss. Vi har dessuten fått bonet gulvet, som dere sikkert har sett. Bonemaskin og bonemidler har vi også fått låne ved hjelp av Kultur og Idrett. Helge med litt hjelp fra noen av våre medlemmer holdt på hele forrige helg med boning. Styret takker de som var med på dette. Vi skal avtale et nytt møte med Undervisningsbygg for å se hva mer de kan hjelpe oss med. Vi har og skal i fremtiden ha et godt samarbeide med ’Kultur og Idrett’ og ’Undervisningsbygg’ slik at vi kan få mer hjelp med vedlikeholdsarbeidet.Søknader om støtte


Klubben har sendt flere søknader om støtte – både økonomisk og ved å gi oss møbler. Vi søkte om en pott på 50000kr fra maxbos hytteaksjon, om en pengesum til bydelens samarbeidsutvalg (som vi også gjorde i fjor – og fikk noen penger – en slags ekstra hodestøtte for de mellom 6 og 19 år) og til ulike møbelforetninger med håp om å få noen nye møbler.


Vi har fått Ja fra bydelens samarbeidsutvalg (ikke avklart eksakt sum enda – men sannsynligvis litt mer enn i fjor) men Nei fra de andre. Styret jobber videre med å søke midler både her og der. Medlemmene må gjerne si i fra om de finner steder vi kan søke midler fra.Presentasjon av grenene på nettet


Styret i samarbeid med de idrettslige ansvarlige pr gren skal revidere det som står om idrettene på njjk.no. Ny revidert tekst håper vi å få klart innen jul.Selvforsvarskurs for kvinner


Vellykket første del av selvforsvarskurset er avholdt. Noe få deltagere, men med mer markedsføring neste kurs håper vi på flere. Forsikring er ordnet og jentekomiteen i Norges Judoforbund spanderte pizza på deltagere og kursholdere. Vi hadde besøk fra en fra SU for å ta mye av det teoretiske + noen få taikwondoteknikker. Ellers så lærte de noen teknikker fra hver gren. Det virket som om jentene var fornøyd med kurset så langt. Trenerne som har vært involvert så langt– Magnus, Ronny, Jasmin, Ole, Lars og May Linn er godt fornøyd med produktet. Neste helg kommer sannsynligvis en jente fra lokalavisen til å delta.Ekstraordinært forbundsting


Morten og May Linn representerte klubben på det ekstraordinære judoforbundstinget. Therese og Kristoffer var tilstede som komiteledere. Styret er godt fornøyd med resultatet selv om vi ikke fikk vår vilje på alle stemmeavgjørelser. Styret håper at JudoNorge nå kan fokusere på godt samarbeid og videre jobbing mot felles mål.Jardinæren


Jardinæren er satt i en bankboks. Minnefondskomiteen får ansvaret for å komme med et forslag til styret om hva vi skal gjøre med denne.Verdidebatt, integrasjon av gruppene, samarbeidet de ulike gruppene imellom og kommunikasjon mellom gruppene og styret.


Vi har fått ulike signaler om diverse i forhold i forhold til kommunikasjon, oppførsel og samarbeid mellom gruppene og mellom gruppene og styret.


Integrasjonen av ny gruppe for nå en god stund siden har bydd på mange utfordringer.


Styret har diskutert dette og kommet frem til at alle må jobbe hardere for å få et bedre samarbeid. Styret og NJJK skal nå gå inn i en slags klubbutviklingsprosjekt, se tidligere punkt, som vi tror kan bidra til mer samarbeid og mer tilhørighetsfølelse til selve klubben og ikke til et spesielt parti.Treningstidskabal


Styret ser at pga økt medlemsmasse og det at vi er tre ulike grener, som igjen inneholder ulike aldersgrupper og nivåer, kan by på utfordringer når det gjelder oppsett av treningstidene i dojoene. Derfor har vi vedtatt følgende rutine:


1. Idrettslig ansvarlig alle grener (pr i dag er det MLH som har denne rollen) får ønsker/forslag fra idrettslig ansvarlig pr gren om neste semester innen 15. november/15. mai. Hvis ikke forslag er kommet inn innen denne dato vil det gå ut i fra at grenen ønsker samme tider som forrige semester.


2. Idrettslig ansvarlige alle grener (MLH) setter opp et så godt som mulig objektivt forslag etter følgende kriterium:


- Deler gruppene opp i 4:


a. Barn/Ungdom


b. Judo Junior/Senior


c. Ju Jutsu Junior/Senior


d. Jiu Jitsu Junior/Senior


I første omgang fordeles timer man- tors etter følgende i denne rekkefølgen:


- medlemsantall


- alder/tid. Eks. Knøtter kan ikke trene til 21:00


- Andre faktorer som f.eks. nivåforskjell, landslagssatsning og pensumrelaterte ting.


3. Forslaget tas opp med styret før 1. desember/1. juni og stemmes over.Sosialt arrangement alle grener


Festkomiteen er i full gang med å planlegge et arrangement. Dato blir 9. desember. Lapp på oppslagstavla kommer straks.Priser


Pr dags dato er det mange ulike priser og ordninger. Man kan bli lettere forvirret av hva man må betale inn. Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer at dette er litt vanskelig å forstå. I tillegg har det vært noen spørsmål om familierabatt.


Regnskapsansvarlig og leder skal gå igjennom satsene og prøve å få dette strukturert mer. Vi skal også forsøke å legge sammen utgiftene slik at det kun blir et beløp å forholde seg til. Andre spørsmål dukker også opp med tanke på hvilke aldersgrupper vi får støtte fra NIF til.


Styret håper å få vedtatt nye satser før jul som skal gjelde fra 1. januar 2007.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.