Referat fra styrets siste styremøte 2006

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 3. Jan 2007

Originalt skrevet av: Morten Kompen

Referat NJJK styremøte nr. 10/06


Dato: 15.12.2006


Tilstede: Morten Kompen, Helge Johansen, Kristoffer Halmøy og May Linn HystadSak 1 Sette dato for nytt møte


Nytt møte avtalt 08.01.2007 kl. 1800. Styret tar imot forslag og innspill frem til møtetidspunktet (ta kontakt med et av styremedlemmene evt. benytt den grønn postkassen eller send en e-post).Forøvrig: Årsmøtet avtalt onsdag 14. februar 2007 kl 1800. Brev sendes ut minst 1 mnd i forkant til medlemmene iht. vedtekter. Medlemmene informeres via velkommenskriv som sendes ut første uke i januar.Sak 2 Valg av referent:


Morten valgtSak 3 Vedlikehold: Status diverse


Boning av lokalet ferdig med unntak av badstuene. Herretoalettet er i orden etter jobb gjort av Undervisningsbygg under pålegg fra Kultur og Idrett. Styret beklager den lange tiden som er gått for å få ordnet herretoalettet, men ser svært positivt på at det ble ordnet uten bruk av klubbens midler. Dette var første ledd i et større samarbeid med Kultur og Idrett/undervisningsbygg.Generelt:


Helge lager liste over øvrige ting som må burde fikses og pusses opp. Denne listen sendes Kultur og Idrett slik at de kan bli enige med oss og undervisningsbygg om en fremdriftsplan.


Blomst sendes fra styret til Marit Tronerud, Park og Idrett, for god hjelp i prosessen.Matter


Midten av mattearealene i dojo 1 fylles med røde matter som følge av regelendringer med fjerning av faresone (Morten).Veggpolstring


Helge kommer med forslag for å dekke til hull i veggpolstring i dojo 1. Helge sjekker dette videre.


May Linn sjekker med NJF i forhold til avtaler på veggmatter/polstring (veggmattene i dojo 1 er 30 år gamle).Sak 4: Selvforsvarskurs for jenter


Jentene var svært fornøyd med kurset. Styret gir honnør til initiativtaker May Linn og øvrige aktive medlemmer for kurset og samarbeidet på tvers av grenene.Ønske om å gjennomføre 1 selvforsvarskurs i semesteret fremover, neste gang mars/april 2007, med økt trykk på markedsføring.Sak 5: Presentasjon av grenene på nettet. Status


Representantene pr gren i samarbeid med idrettslig ansvarlig pr gren sender forslag til idrettslig ansvarlig/koordinator alle grenerSak 6 Treningstidskabal


Vedtatt etter opprinnelig forslag. Se www.njjk.no for oppdatert liste over treningstider (minimale endringer fra høsten 2006).Sak 7 Nye priser


Vedtatt etter opprinnelig forslag. Se www.njjk.no for oppdatert liste over priser. Prisstrukturen er betydelig forenklet. Ny prisstruktur vil også bli kommunisert gjennom brev til medlemmene i januar 2007.Sak 8 Forsikringsliste kampsportsforbundet (for ju-jutsu)


Treg prosess. Ingen konklusjon. Saken rulles over til neste styremøteSak 9 Sosialt arrangement alle grener


Styret takker festkomiteen for flott innsats. Godt oppmøte fra judo og jiu-jitsu gruppen skapte god stemning med julebord på ”Dinner”.Sak 10 Godtgjørelse av trenere Judo


Vedtatt iht. forslag. Detaljer vil bli kommunisert til trenerne. Budsjett og regnskap deles i tre (pr. gren) etter tidligere vedtatte regler. Godtgjørelse av judotrenerne tas selvfølgelig fra judobudsjettet.Sak 11 Rekruttering


Rekruttering våren 2007 vil fokusere på


a) Vervekampanje


b) Utdeling av lapper på skoler


c) Intensivkurs i SFO i vinterferien med mulighet for videre opptak i klubben


d) Oversette sentrale deler av NJJKs hjemmeside til engelsk.Forøvrig arbeides det (Kristoffer) med en e-postliste over alle klubbens medlemmer for å bedre kommunikasjonen generelt (kun styrets leder som kan benytte e-postlisten).Sak 12 Semesterbrev 2007


Sendes ut i begynnelsen av januar med oppdatert tid og prisinformasjon.Sak 13 Regnskap


Regnskap ikke oppdatert siden forrige styremøtet. Viser likevel generelt positivt bilde som følge av økt medlemstall og aktivitetsnivåSak 14 Klubbutviklingskurset


Styret gikk igjennom tilbakemelding fra deltagerne punkt for punkt. Kommunikasjon tilbake fra styret planlegges foran neste samling i kurset 3 januar.Sak 15 God Jul til alle medlemmene fra styret


Legges ut på njjk.no. Ansvarlig: May Linn.Sak 16 Eventuelt


• Oppdatering omkring Henrik Lundhs minnefond. Morten kommer tilbake ved neste styremøte med en oversikt/status.


• Sende inn njjks lover for godkjenning. Ansvarlig: May Linn.


• Dugnad – vask og vedlikehold: 4 februar.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.