Referat fra årets første styremøte 2007

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 9. Jan 2007

Originalt skrevet av: May Linn Hystad

Referat fra årets første styremøte


Sted: NJJK


Tid: 8/1-2007


Tilstede: Kristoffer Halmøy, Helge Johansen, Alex Zografos og May Linn Hystad


Ikke tilstede: Morten Kompen og Arne Ivar HansenNeste styremøte


Neste styremøte blir 5/2-2007 - Før årsmøtet og etter neste kurskveldVedlikehold


Vedlikeholdansvarlig Helge Johansen har laget en liste over ting som burde utbedres snarest og innen en viss tid. Denne skal sendes til Kultur og Idrettsetaten i Oslo Kommune for å se hva de og Undervisningsbygg kan hjelpe til med.


Det er viktig for oss å gå igjennom denne kanalen for å forsikre om at vi får mest mulig støtte fra denne kanten i fremtiden også. Lokalet begynner å bli eldre og vi forventer å måtte gjøre en del vedlikehold fremover. Ventilasjonsanlegget i Dojo 2 er nettopp reparert og har fått nye deler - som hadde blitt en stor utgift for klubben om ikke Kultur og Idrett hadde dekket dette. Dessuten kan vi da bruke pengene våre på andre ting - slik som nye rammer til gamle og nye bilder som kan henges opp, nye skap, planter, eventuelt ny sofagruppeparti med mediasenter, nye veggmatter i Dojo 1.


Listen står nedenfor. Er det noe vi har glemt så vil vi gjerne at medlemmene våre sier i fra dette innen 16. januar da vi sender over listen til Kultur og Idrett:1. Ønskes utført snarest.


• Rep av linoleum på gulv i herre- og damegarderoben utenfor dusjene.


• Gjennomgang av det elektriske anlegget.


• Ny inngangsdør.


• Utbedring av herredusjen


• Se på rømmingsdør bak dojo 2


• Gjennomgang av vann og avløp - Gammelt2. Utføres innen 3 år.


• Rensing av ventilasjonsanlegg.


• Gjennomgang av ventilasjonsanlegg i dojo 1. Anlegget er for lite når det er mange personer i lokalet. I tillegg er det ikke støydemping på nåværende anlegg. Ventilasjonsanlegget i Dojo 2 er mye nyere og har støydemping.3. En forespørsel om Kultur og idrett dekker kostnadene.


• Ny vaskemaskin til vask av mopper.


• Maling til å male våre lokaler.Forsikringsliste kampsportsfobundet


Kampsportsforbundet har hatt feil adresse til klubben i sitt register og dokumentasjon og regninger har ikke kommet frem. De har nå oppdaget feilen og dette skal bli i orden.Regnskap og budsjett


Regnskapsansvarlig Kristoffer Halmøy presenterte det foreløpige regnskapet for 2006.


Fremdeles er det noen medlemmer som ikke har betalt kontigent og/eller treningsavgift for 2006, men vi har også fått inn noe gammel gjeld.


Vi har hatt en positiv utvikling i 2006. Den viktigste kilden til det gode resultatet er økte medlemsinntekter.


Budsjettet for 2007 ble diskutert og jobbes videre med til neste styremøte.Årsmøtet Onsdag 14. februar kl. 18:00


Styremedlemmer og idrettslige ansvarlige må levere inn sine rapporter for 2006. Info er gitt via velkommenbrev til medlemmene og i tillegg legges det ut info på nett.


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.Idrett og Ledelses-kurset


Styret er veldig glad for at de har fått mange konstruktive tilbakemeldinger.


Styret må begynne i en ende med tilbakemeldingene. Vi får ikke gjort alt på en gang.Styret har startet med følgende hovedområder, tiltakene blir iverksatt så fort som mulig men ikke alle på en gang:


Evaluering/Tilbakemelding til trenere


Idrettslig ansvarlig må gi mer/bedre tilbakemeldinger til trenere/hjelpetrenere.


Tiltak:


Styret har vedtatt at Idrettslig ansvarlig skal lage en plan for oppfølging av trenerne for et semester før semesteret starter.


I tillegg skal idrettslig ansvarlig sende inn en rapport om hvordan dette har gått i slutten av semesteret. Sendes styret til info@njjk.no.


Denne rapporten kan være til hjelp når idrettslig ansvarlig skriver årsrapporten som skal inn i årsbretningen.Fjerne "de og oss" mentalitet


Tiltak:


• Klubbutviklingskurs.


• Felles sosiale arrangementer. Festkomiteen arrangerer mer enn bare avslutning.


• Festkomiteen endrer navn til Arrangementskomiteen slik at folk skjønner at det ikke bare er snakk om å drikke seg beruset.


• Festkomiteen/Arrangementskomiteen utvides med representanter fra alle tre grupper. E-post er sendt ut til alle på kurset der de kan melde sin interesse. Ingen svar fått enda.


• Felles innebandy på søndager kl. 16-18.


• Representant fra hver gren må ta mer ansvar og selv informere til egen gruppe, og ta ansvar for motivasjon av trenere og medlemmer på sin gren.


• Trenersamling alle grener – arrangeres på nytt.


• Idrettslig ansvarlig pr gren velger ut to personer eller flere pr gren som skal utføre et kvarters oppvisning av sin gren til de andre grenene. Idrettslig ansvarlig finner 3 tidspunkter der det passer at andre grener kommer og holder oppvisning for sin sin gruppe.


• En felles trening hver måned der alle de tre gruppene møtes. De idrettslige ansvarlige (JTK, RS og AIH) setter seg sammen og finner et opplegg for treningen. Denne treningen blir i stedet for vanlig trening. Hvilken dag det er går på rundgang slik at alle partier vil ha denne felles treningen i stedet for sin vanlige trening en trening hver tredje måned. Torsdag kl. 19:30-21 går ikke da det er trening i klubben i regi av landslagstrenere. Arrangementskomiteen planlegger noe sosialt etter treningen


• Oppfordring til gjensidig respekt av trenere, utøvere, styremedlemmer.Kommunikasjon, bevisstgjøring, Informasjon


Tiltak:


• Styrereferat legges ut på NJJK.no og på kommende oppslagstavle.


• www.NJJK.no er den viktigste informasjonskanalen – Oppfordre medlemmene til å bruke den aktivt.


• Innsamling av epostadresser til nøkkelbærere - informasjonskanal til sentrale personer


• Ny e-postliste for alle medlemmer.


• Oppslagstavle kun med beskjeder fra styret samt bilder av styremedlemmene og deres primære ansvarsoppgaver.


• Representant fra hver gren må ta mer ansvar og selv informere til egen gruppe


• Komite opprettes som skal komme med forslag til styret om fornying av sofagrupperommet(KH, AZ og HJ kommer til å være en del av denne psosjektgruppen - vi trenger flere!) - Mediasenter i sofagruppen med flatskjerm med opplysninger, resultater, info, demo, hvem er trenerne, styre osv. Trådløst Internett.


• Spørreundersøkelser - ikke diskutert ferdig hvordan dette skal foregå.
Styret håper at 2007 blir et veldig bra år, enda bedre enn det forrige, på alle områder.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.