Saksliste Årsmøte onsdag 14. februar

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 7. Feb 2007

Originalt skrevet av: May Linn Hystad

Saksliste til årsmøtet1. Konstituering


- Registrering av de fremmøtte


- Godkjenning av innkallingen


- Godkjenning av sakslisten


- Godkjenning av forretningsorden


- Valg av dirigent – Styrets innstilling: Andreas Strand


- Valg av referent – Styrets innstilling: Arne Ivar Hansen og Alex Zografos


- Valg av 2 medlemmer til å til å undertegne protokollen


- Valg av tellekorps2. Behandle styrets årsberetning


- Komiteenes arbeide og resultater


- Medlemsstatistikk


- Styrets og komiteenes sammensetning3. Behandle regnskap


- Resultatregnskap for 2006


- Balanse pr. 31.12.06


- Revisors rapport4. Innkomne forslag – Ikke lovsaker


Ingen innkomne forslag.5. Innkomne forslag – Lovsaker


Ingen innkomne forslag.6. Fastsette kontingent


Styrets foreslår å beholde dagens kontingentsats.7. Vedta budsjett for 20078. Valg


Følgende er innstilt;Styret:


Leder - May Linn Hystad


Nestleder - Kristoffer Halmøy


Styremedlem - Arne Ivar Hansen


Styremedlem - Helge Johansen


Styremedlem - Alex Zografos


Styremedlem - Lasse Kristiansen


Styremedlem - Ole Moland


Varamedlem - Lars MolandValgkomite:


Leder - Stian Jespersen


Medlem – Morten Kompen


Medlem – Kenneth Holm


Varamedlem – Jørn Yngve WalmestadKomité for Henrik Lundhs Minnefond:


Leder - Morten Kompen


Medlem - Jørn Terje Krekling


Medlem - Erik Haugen


Varamedlem - Dag HodneRevisorer:


Revisor - Terje Lund


Revisor - Andre Sunde Nilsen


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.