Saksliste årsmøtet onsdag 27. februar

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 20. Feb 2008

Originalt skrevet av: May Linn Hystad

SAKSLISTE1. Konstituering


- Registrering og godkjenning av de stemmeberettigede


- Godkjenning av innkallingen


- Godkjenning av sakslisten


- Godkjenning av forretningsorden


- Valg av dirigent – Styrets innstilling: Stian Jespersen


- Valg av referent – Styrets innstilling: Arne Ivar Hansen og Mathias Hansen


- Valg av 2 medlemmer til å til å undertegne protokollen


- Valg av tellekorps2. Behandle styrets årsberetning


- Komiteenes arbeide og resultater


- Medlemsstatistikk


- Styrets og komiteenes sammensetning3. Behandle regnskap


- Resultatregnskap for 2007 (last ned)


- Balanse pr. 31.12.07 (last ned)


- Revisors rapport4. Innkomne forslag – Ikke lovsaker


Ingen innkomne forslag.5. Innkomne forslag – Lovsaker


Endring av NJJKs lover etter NIF sine endringer. (last ned)6. Fastsette kontingent


Styrets foreslår å beholde dagens kontingentsats7. Vedta budsjett for 2008 (last ned forslag)8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan9. ValgStyret:


Leder - May Linn Hystad


Nestleder – Lasse KristiansenStyremedlem - Arne Ivar Hansen


Styremedlem - Helge Johansen


Styremedlem – Terje Bakken


Styremedlem – Lars Moland


Styremedlem - Ole Moland


Styremedlem – Therese Eikum


1. Varamedlem – Nils Halvor Valen


2. Varamedlem – Håvard HamarslandValgkomite:


Leder - Stian Jespersen


Medlem – Mathias Hansen


Medlem – Magnus Harder Nilsen


Varamedlem – Jørn Terje KreklingKomité for Henrik Lundhs Minnefond:


Leder - Morten Kompen


Medlem - Jørn Terje Krekling


Medlem – Stian Jespersen


Varamedlem - Dag HodneRevisorer:


Revisorer - Terje Lund og Andre Sunde NilsenRepresentanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet:


Norges Judoforbund har ting i 2009 – Velges på neste årsmøte


Norges kampsportforbund: Har ting 30.05.2008 - 01.06.2008 på Gardermoen


Styrets forslag: Arne Ivar Hansen. Hvis Arne Ivar Hansen ikke kan stille kan han selv velge stedfortreder.AvslutningKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.