Saksliste årsmøtet onsdag 25. februar kl. 1800

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 18. Feb 2009

Originalt skrevet av: May Linn Hystad

Last ned årsberetningen.SAKSLISTE1. Konstituering


- Registrering og godkjenning av de stemmeberettigede


- Godkjenning av innkallingen


- Godkjenning av sakslisten


- Godkjenning av forretningsorden


- Valg av dirigent – Styrets innstilling: Terje Lund


- Valg av referent – Styrets innstilling: Arne Ivar Hansen og Therese Winger


- Valg av 2 medlemmer til å til å undertegne protokollen


- Valg av tellekorps2. Behandle styrets årsberetning


- Komiteenes arbeide og resultater


- Medlemsstatistikk


- Styrets og komiteenes sammensetning3. Behandle regnskap


- Resultatregnskap for 2008


- Balanse pr. 31.12.08


- Revisors rapport4. Innkomne forslag – Ikke lovsaker


Ingen innkomne forslag.5. Innkomne forslag – Lovsaker


Ingen innkomne forslag.6. Fastsette kontingent


Styrets foreslår å beholde dagens kontingentsats7. Vedta budsjett for 20098. Behandle idrettslagets organisasjonsplan9. Valg


Styret:


Leder - May Linn Hystad


Nestleder – Lasse Kristiansen


Styremedlem - Magnus Harder Nilsen


Styremedlem – Narve Bjørneseth


Styremedlem – Terje Bakken


Styremedlem – Vibeke Vinje


Styremedlem - Arne Midtlund


Styremedlem – Therese Eikum


1. Varamedlem – Nils Halvor Valen


2. Varamedlem – Håvard HamarslandValgkomite:


Leder - Stian Jespersen


Medlem – Jørn Terje Krekling


Medlem – Lars Moland


Varamedlem – Birger AuneKomité for Henrik Lundhs Minnefond:


Leder - Morten Kompen


Medlem - Jørn Terje Krekling


Medlem – Stian Jespersen


Varamedlem - Dag HodneRevisorer:


Revisorer - Terje Lund og Andre Sunde NilsenRepresentanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet:


Styrets forslag:


Norges Judoforbund mai 2009: Lasse Kristiansen, Narve Bjørneseth og May Linn Hystad


Norges kampsportforbund: Har ikke ting i 2009.10. AvslutningLast ned årsberetningen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.