Vis respekt for hverandre

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 2. Nov 2013

Originalt skrevet av: Styret

På barne og ungdomspartiene har det i høst vært en utvikling med tiltakende uro og mangel på respekt for sin treningspartner. Trenerne vil fremover legge enda mer vekt på dojoreglene, å utvikle respekten for partneren og for treneren og utvikle kameratskap og godt miljø hos oss i NJJK.Vi tror også at det er viktig at foreldre er mer tilstedeværende under treningsøktene. Vi ønsker at foreldrene observerer aktiviteten på matta, men uten å blande seg inn i selve treningen fysisk eller verbalt. Vi kommer derfor i en periode, til å koble ut det trådløse internettet under treningene, slik at barna blir sentrum for oppmerksomheten hos de voksne. 

Vi ønsker også å innføre foreldrevakt i garderoben før og etter hver barne- og ungdomstrening for å forebygge og ta tak i uønsket oppførsel.Vi kommer til å ha dette opplegget i en periode, for deretter å vurdere treningsmiljøet på nytt. Samtidig vil vi nå ha en tettere dialog med trenerne på partiene, slik at man har en enighet om reaksjoner ved uønsket oppførsel, får dokumentert evt. situasjoner og kan følge opp dette nærmere i etterkant


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.